STEM

Stemklachten

In een periode waarin het strottenhoofd (de larynx) groeit, kunnen er stemproblemen ontstaan, bijvoorbeeld bij jonge kinderen rond 6 á 7 jaar en bij jongens in de puberteit, die de baard in de keel krijgen. Meestal verdwijnen deze klachten na enige tijd, en wordt de stem enkele tonen lager en krijgt een ander timbre. Ook bij meisjes is er sprake van enige stemverlaging na de puberteit. Wanneer toch klachten blijven bestaan, is stemtherapie door de logopedist vaak een goede zaak.

 

 

Onderzoek

Wanneer een heesheid plotseling ontstaat en langer duurt dan 3 weken, is het raadzaam een bezoek te brengen aan de huisarts en de KNO-arts of foniater (stemarts). Er zal dan uitgebreid onderzoek moeten plaatsvinden om na te gaan waardoor de stemproblemen zijn ontstaan en hoe de stemplooien eruit zien. De KNO-arts doet een onderzoek naar het functioneren van de stemplooien, er wordt bekeken hoe het trillingspatroon is en welke afwijkingen er mogelijk op de stemplooien worden geconstateerd. Is er sprake van een afwijking?

 

 

Adem- en stemtraining

Een normale stem moet minstens twee octaven ter beschikking hebben, en een voldoende dynamisch bereik. Zeker voor beroepssprekers die bijvoorbeeld in een rumoerige klas moeten lesgeven. Wanneer een stem niet getraind is, zullen er eerder klachten en stemafwijkingen ontstaan. Daarom is het van groot belang dat er goed onderzoek wordt verricht door de KNO-arts en adem- en stemtraining wordt gegeven door de logopedist.

 

Contactgegevens

Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden ze graag.

 

Logopedisch Centrum W.G.F. Snijders

Rondostraat 1

3223 PB  Hellevoetsluis

 

0181-321134

info@logopedie.nu

Openbaar vervoer: Buslijn 102, halte Bonseweg. Loop een klein stukje terug totdat u aan uw rechterzijde een bruggetje ziet. Loop dit bruggetje over en het grote eerste huis met vier verdiepingen aan de linkerzijde is het Logopedisch Centrum.